کانون تبلیغات و آگهی دادمهر

نوشته های تبلیغات تلوزیونی

طراحی ،ساخت و پخش تیزرهای تبلیغاتی

نمایندگی رسمی پذیرش، ساخت و پخش پیامهای بازرگانی ازصداو سیمای جمهوری اسلامی ایران، شبکه های استانی و برون مرزی و شبکه های دیجیتالی
1392/09/08[ ادامه ... ][نمایش : 9593]