کانون تبلیغات و آگهی دادمهر

تیم کانون تبلیغاتی دادمهر

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :                                      حسین حقدوست

مدیر روابط عمومی:                                                     عبدالحمید شیرازی

رئیس هیئت مدیره :                                                     محمدرضا حیاتی

مدیر تولید بسته های فرهنگی و هنری:         انسیه زارعی

مدیر بخش طراحی سایت:                           مهدی قشقایی

مدیر و مجری سرودهای سازمانی:                 اردشیر گلریز

برچسب ها
این پرونده را به اشتراک بگزارید :
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn StumbleUpon Email

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربر :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :